ביולי 2009 התאגדו כמה מהמומחים הגדולים בישראל בתחום מדעי המחשב ואבטחת מידע כדי להזהיר את הכנסת מהתוצאות הבלתי הפיכות של הקמת מאגר ביומטרי לכלל אזרחי ישראל. המכתב זכה לכיסוי תקשורתי נרחב וגרם לשינוי בדעת הקהל, אבל לא שיכנע את יוזם חוק המאגר. ח”כ מאיר שטרית, לרדת מהעץ ולאפשר לישראלים ליהנות מתעודת זהות חכמה שאינה מקושרת למאגר.

שנתיים מאוחר יותר, באוקטובר 2011, נשלח מכתב נוסף לכנסת, הפעם מפרופסורים ואקדמאים מתחומים נוספים.

ידיעות אחרונות 29/7/2009

ידיעות אחרונות 29/7/2009

מכתב המדענים לכנסת

יולי 2009

כבוד חברי הכנסת,

אנו החתומים מטה, אנשי מדע וטכנולוגיה, מתריעים בפני חברי כנסת ישראל על הסיכונים הכרוכים באישור הצעת החוק להקמת מאגר מידע של אמצעי זיהוי ביומטריים.

לפי החוק המוצע, המדינה תחייב כל תושב למסור טביעות אצבע וסריקת פנים, ואלה ישמרו במאגר מרכזי שיקום לצורך זה. קיום מאגר זה יפגע בפרטיות ובכבוד האדם, ועלול אף לסכן את בטחון המדינה ותושביה.

המטרה המקורית של החוק – מניעת זיוף תעודות זהות – אכן ראויה וחשובה, אך אנו סבורים כי ניתן להשיג מטרה זו ללא הקמת מאגר, באמצעים טכנולוגים זמינים, זולים יותר, בטוחים יותר, וחודרניים פחות כמקובל בעולם המערבי.

אנו קוראים לחברי הכנסת מכל הקשת הפוליטית להתנגד לחוק המוצע.

על החתום:

 • פרופ’ ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2005 , חתן פרס ישראל בחקר הכלכלה לשנת 1994
 • פרופ’ עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009, פרס וולף לכימיה לשנת 2007 ופרס ישראל לשנת 2002
 • פרופ’ יקיר אהרונוב, חתן פרס וולף לפיזיקה לשנת 1998 ופרס ישראל לפיסיקה לשנת 1989
 • פרופ’ נוגה אלון, חתן פרס ישראל במתמטיקה לשנת 2008 ופרס בטחון ישראל לשנת 1984
 • פרופ’ יוסף אמרי, חתן פרס ישראל לפיזיקה לשנת 2001
 • פרופ’ יעקב בקנשטיין, חתן פרס ישראל לפיזיקה לשנת 2005
 • פרופ’ דוד הראל, חתן פרס ישראל למדעי המחשב לשנת 2004
 • פרופ’ יעקב זיו, חתן פרס ישראל למדעים מדויקים לשנת 1993 ושני פרסי בטחון ישראל
 • פרופ’ אלי ביהם, דיקן הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
 • פרופ’ דורית אהרונוב, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית
 • פרופ’ עמוס ביימל, הפקולטה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
 • פרופ’ עודד גולדרייך, המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון וייצמן למדע, מומחה לתורת ההצפנה
 • פרופ’ דני דולב, ביה”ס להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
 • פרופ’ אמיר הרצברג, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר אילן, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
 • פרופ’ אבישי וול, ביה”ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב, מומחה להצפנה ואבטחת מידע, חבר מכון צ’קפוינט לאבטחת מידע
 • פרופ’ יובל ישי, הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, מומחה לתורת ההצפנה
 • פרופ’ יהודה לינדל, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
 • פרופ’ מוני נאור, המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון וייצמן למדע, מומחה להצפנה
 • פרופ’ איל קושלביץ, הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
 • פרופ’ רן קנטי, ביה”ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב, מומחה להצפנה ואבטחת מידע, ראש מכון צ’קפוינט לאבטחת מידע
 • דר’ אלון רוזן, ביה”ס למדעי המחשב, המרכז הבינתחומי בהרצליה, מומחה להצפנה ואבטחת מידע, חבר מכון צ’קפוינט לאבטחת מידע
 • פרופ’ עומר ריינגולד, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, מכון וייצמן למדע, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
 • פרופ’ בני שור, ביה”ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
 • פרופ’ אמנון תא שמע, בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב

מכתב האקדמאים לכנסת

אוקטובר 2011

כבוד חברי הכנסת,

אנו החתומים מטה, פרופסורים ואנשי אקדמיה בישראל, מתריעים בפניכם על הסיכונים הכרוכים באישור הצעת החוק להקמת מאגר מידע של אמצעי זיהוי ביומטריים.

אנשי מדע וטכנולוגיה כבר התריעו על הסיכונים הביטחוניים למדינה ותושביה הטמונים בהקמתו של מאגר ביומטרי (מכתב המדענים , ידיעות אחרונות, עמ’ 1-3, 29.07.2009), ואילו אנו מעוניינים במכתב זה להתריע על הפגיעה החמורה בזכויות האדם והאזרח והסכנות החברתיות הנלוות להצעת חוק זו.

לפי החוק המוצע, המדינה תחייב כל תושב למסור את נתוניו הטבעיים- טביעות אצבע וסריקת פנים, ואלה ישמרו במאגר מרכזי שיקום לצורך זה. אנו סבורים שחיוב כזה על ידי המדינה פוגע חמורות בזכויות הבסיסיות של אזרחיה. הזכות לפרטיות הינה זכות טבעית של כל אדם ואזרח, והיא עומדת בבסיס התפיסה הליברל-דמוקרטית. אין לה למדינה זכות לפגוע או להשתמש במידע זה. להבדיל ממספר תעודת זהות שמוענק לכל אזרח, אין המדינה מעניקה טביעות פנים ואצבע לתושביה, ועל כן אינה רשאית לדרוש נתונים ביומטריים אלו מהם ולאגרם.

עיקרון דמוקרטי מהותי נוסף הוא ההגנה על האזרח מפני כוחה של המדינה. הימצאותם של נתונים ביומטריים בידי המדינה יכולה ותהווה כלי בידי כוחות הביטחון ואכיפת החוק לרדיפת אזרחים ולפיקוח יתר. מסר נוסף המועבר עם החלטת המדינה על הקמת מאגר ביומטרי הוא שכל אזרח נחשב אשם עד שהוכחה חפותו, הנחת יסוד המזכירה משטרים חשוכים וחברות מעקב ידועות לשמצה מן המאה הקודמת.

המטרה המקורית של החוק- מניעת זיוף תעודות זהות, אכן ראויה וחשובה. אולם ניתן להשיג מטרה זו ללא הקמת מאגר, אלא באמצעים טכנולוגים זמינים יותר, בטוחים יותר, ופולשניים פחות, אשר אינם מחייבים כרסום כה חמור בעקרונות ליברליים ודמוקרטיים. למאגר המוצע אין אח ורע במדינות העולם המערבי. באף מדינה מערבית כלל לא קיים תהליך בו מחוייבים כלל האזרחים לספק נתוניהם הביומטריים לשימושים רחבים וכוללניים שאין להם שליטה או מידע לגביהם.

אנו קוראים לחברי הכנסת מכל גווני הקשת הפוליטית להתנגד לחוק המוצע ולעצור את המהלך אשר יהווה עבור כולנו בכייה לדורות.

על החתום:

 • פרופ’ דורית אהרונוב, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, האוני’ העברית
 • ד”ר איתן אלימי, החוג למדע המדינה, האוני’ העברית
 • ד”ר ג’רום בורדון, ראש החוג לתקשורת, אוני’ תל אביב
 • פרופ’ יורם בילו, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית
 • ד”ר מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוני’ תל אביב
 • פרופ’ יעל בנימיני, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ’ גד ברזילי, משפטים, מדע המדינה ולימודים בינלאומיים, אוני’ וושינגטון
 • ד”ר קרין ברזילי-נהון, ראש המרכז למידע ולחברה, בית הספר למידע באונ’ וושינגטון
 • ד”ר אורן ברק, החוג למדע המדינה, האוני’ העברית
 • פרופ’ אייל גרוס, הפקולטה למשפטים, אוני’ ת”א
 • ד”ר יובל דרור, בית הספר לתקשורת, מכללת נתניה והתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוני’ בר-אילן
 • ד”ר אלי דרזנר, החוג לתקשורת, אוני’ תל אביב
 • פרופ’ יצחק הברפלד, החוג ללימודי עבודה, אוני’ תל אביב
 • ד”ר מתי הוס, ראש החוג לספרות עברית, האוני’ העברית
 • פרופ’ אלון הראל, הפקולטה למשפטים, האוני’ העברית
 • פרופ’ תמר הרמן, החוג למדע המדינה, האוני’ הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה
 • ד”ר הני זובידה, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה
 • ד”ר נעמה כרמי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
 • ד”ר אזי לב-און, ראש המסלול לתקשורת דיגיטלית במכללת אריאל
 • ד”ר עודד לוונהיים, המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוני’ העברית
 • פרופ’ דוד לוי-פאור, החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית
 • ד”ר ניצן ליבוביץ’, מכון ון ליר והמכון הישראלי לדמוקרטיה
 • פרופ’ עפרה מייזלס, דיקן הפקולטה לחינוך אונ’ חיפה
 • ד”ר תמר מייזלס, החוג למדע המדינה, אוני’ תל אביב
 • דר’ בועז נוימן, החוג להיסטוריה כללית, אוני’ תל אביב
 • דר’ שלמה סבירסקי
 • ד”ר אפרים פודוקסיק, החוג למדע המדינה, האוני’ העברית
 • פרופ’ יונה פינסון, החוג לתולדות האומנות, אוני’ תל אביב
 • ד”ר אלון פלד, החוג למדע המדינה, האוני’ העברית
 • ד”ר עטרה פרנקל פארן, ראש המסלול לתקשורת דיגיטאלית, מכללת ספיר
 • פרופ’ אביעד קליינברג, החוג להיסטוריה כללית, אוני’ תל אביב
 • פרופ’ דן רבינוביץ’, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוני’ תל אביב
 • פרופ’ גיורא רהב, החוג לסוציולוגיה וביה”ס לעבודה סוציאלית, אונ’ ת”א
 • פרופ’ עמית שכטר, מנהל משותף, המכון למדיניות מידע, אוני’ Pennsylvania State
 • ד”ר תמיר שפר, החוג למדע המדינה, האוני’ העברית
 • פרופ’ אמנון תא שמע, בית הספר למדעי המחשב, אוני’ תל אביב